II

na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie

jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory